Uslovi korišćenja

1. Termini i definicije:

 

1.1.    «Projekat GlamBox.rs» – veb sajt  www.glambox.rs, predrstavlja usluge dostave originalne kutije napunjene besplatnim kozmetičkim uzorcima, premijum i delux klase, pretplatnicima na kućnu adresu.

 

1.2.    «Pretplata»  - narudžbinu i informacije o dostavi pretplatnik vrši putem veb sajta www.glambox.rs.

 

1.3.    «Pretplatnik»  – Pravno lice, preduznetik ili fizičko lice, koji se registrovao i pretplatio na sajtu po redosledu koji je propisan.

 

1.4.    «Kutija GlamBox» – Originalna kutija sa setom kozmetičkih uzoraka klase premium i delux, istog ili različitog brenda.

 

1.5.    «Uzorci» - Kozmetički proizvodi i parfemi-minijature, isporučeni od strane distributera koji zastupaju brendove u RS, s ciljem distribucije bez naknade u okvirima mesečnog slanja GlamBox kutije svojim pretplatnicima.

  

2. Pretplata:

 

2.1. Da bi se pretplatio, Pretplatnik popunjava narudžbenicu koja se nalazi na sajtu GlamBox.rs, ukazujući dovoljno pouzdane informacije, neophodne za izvršenje ovog ugovora, uključujući:

 

Prezime, ime pretplatnika;

Tačnu adresu isporuke GlamBoxa;

E-mail adresu, broj telefona radi kontakta sa pretplatnikom.

Izbor o načinu plaćanja pretplate.

 

2.2. Predstavnik GlamBox-a(u daljem tekstu Izvršilac) popunjava formular i šalje pretplatniku informaciju o načinu plaćanja.

 

2.3. Pretplata se smatra završenom nakon validacje podataka, uplate određene pretplate i prijema sredstava na račun kompanije.
 

3. Uslovi pretplate:

 

3.1. Ukoliko je pretplata završena do 13. u mesecu, period prenosa naloga kuriru za isporuku počinje 15. i završava se 22. u mesecu.

 

3.2. Period pretplate - period od 15-30 dana svakog meseca, kada se ostvaruje evidencija i plaćanje pretplate na sajtu.

 

3.3. Izvršilac ima pravo da zatvori pretplatu do trinaestog (13) u mesecu pretplate.

 

3.4. Izvršilac obavlja dostavu GlamBox pretplatnicima tokom prvih 15 (petnaest) radnih dana od momenta nardžbine.

 

3.5. Preplatnik razume i prihvata da isporuka može biti produžena od strane kompanije, vezano za prazničnie dane i radnim vremenom komitenta, a takodje prisustvom vise sile. O promenama I uslovima isporuke izvođač će obavestiti Pretplatnike putem e-mail.

 

3.6. Dostava GlamBox-a vrši se na adresu, navedenu u prijavi Pretplatnika. 

 

3.7. Izvršivši isoruku GlamBox-a na adresu, navedenu u prijavi Pretplatnika, Izvršilac smatra da su obaveze prema ovom ugovoru u potpunosti ispunjene I nije odgovoran za neprimanje pretplatničkog GlamBox-a iz bilo kog razloga.

 

3.8. Pretplatnik razume i prihvata da:

 

3.8.1. Kozmetički i parfem uzorci koji se nalaze u originalnoj kutiji GlamBox su besplatni i distibuiraju u reklamne svrhe, plaćanje se vrši za usluge pakovanja i dostave originalne kutije na kucnu adresu Pretplatnika.

 

3.8.2. Sadržaj GlamBox kutije se maksimalno personalizuje u skladu sa proizvodima koji nam stoje na raspolaganju. Glavni uticaj na vrstu i količinu proizvoda imaju upravo brendovi koji se kroz GlamBox promovišu. Trudimo se da od palete  proizvoda koji su namenjeni za određeno izdanje kutije, odaberemo baš one koji maksimalno odgovaraju tvom beauty profilu koji si popunila na sajtu.

 

 

4. Obaveze stranaka:

 

4.1. Izvršilac se obavezuje:

 


4.1.1. Obezbediti pretplatniku kopiju facture i račun.
 

 

4.1.2. U slučaju otkazivanja od pretplate na GlamBox, Izvršilac će refundirati deo troškova od pretplate, za kutije koje neće biti dostavljene Pretplatniku , u skaladu sa klauzulom 6.6 ovog sporazuma. Povraćaj se vrši nakon prijema prijave. U slučaju odbijanja pretplate na Glambox, Pretplatnik je obavezan da obavesti kompaniju najkasnije petnaest (15) kalendarskih dana pre slanja.

 

4.1.3. Ukoliko je Pretplatnik odlučio da otkaže godišnju pretplatu pre završetka roka, predviđeni popust se poništava, i poslate kutije se računaju po ceni mesečne pretplate, bez popusta. Nakon preračunavanja cene bez popusta, preostala suma vraca se Pretplatniku.

 

4.2. Pretplatnik se obavezuje:

 

4.2.1. Potpisuje fakturu pri dostavi  GlamBox-a. Pri neispunjenju date obaveze GlamBox se smatra primljenim od strane Pretplatnika.

 

4.2.2. U slučaju otkazivanja od pretplate na Glambox, Pretplatnik je dužan da obavesti  Kompaniju najkasnije petnaest (15) kalendarkih dana pre slanja.

 

5. Procedura plaćanja:

 

5.1. Usluge plaćanja za isporuku originalne kutije Glambox vrše se u skladu sa cenama utvrđenim Kompanijom i opublikovanim na internet sajtu http://www.glambox.rs

 

5.2. Kupac plaća troškove pretplate prenosom novčanih sredstava na račun kompanije.

 

5.3. Izvršilac ima pravo da jednostrano promeni troškove pretplate na GlamBox i uslove ove javne ponude bez predhodnog odobrenja od strane Pretplatnika, obezbeđujući  istovremeno izmene na internet sajtu www.glamobox.rs za najmanje mesec dana pre njihovog stupanja na snagu. U ovom slučaju, prethodno plaćena cena pretplate se ne moze menjati.

 

5.4. Ukoliko se Pretplatnik pretplaćuje na period od 1 (jedan) kalendarske godine (godišnja pretplata), i placa svu sumu avansno, Pretplanik dobija popust od 2000 RSD.

 

6. Odgovornosti stranaka, arbitraže sporova, posebni uslovi:
 

 

6.1. Odgovornost stranaka nije definisana u ovoj ponudi i određena je postojećim pravom RS.

 

6.2. Izvršilac neće biti odgovoran za subjektina očekivanja pretplatnika vezano za dostavu kutije.

 

6.3. Izvršilac će biti oslobođen odgovornosti za potpuno ili delimično neispunjene obaveze predviđene u ovoj ponudi, ako je takav propust nastao pod dejstvom vise sile, nakon zaključenja ugovora, ili kao rezultat vanrednih događaja koje stranke I nisu mogle da predvide ni da spreče.

 

6.5. Tačke 4.1.1 i 4.2.1, primenjuju se samo prema Pretplatnicima- pravnim licima i preduzetnicima.

 

6.6. Pretplatnik je lice navedeno u dokumentu plaćanja na plaćanje pretplate.

 

6.7. Ukoliko korisnik identifikuje neke greške na proizvodima on ima pravo da obavesti službu podrške Izvršioca. Ako od strane Izvršioca bude potvđena nepotpunost kutije, Izvršilac će predložiti Pretplatniku na izbor:

 

  • Dostavu nedostajućih sredstava na kucnu adresu.
  • Izvršilac je obavezan da dostavi nedostajuce proizvode u narednoj kutiji na koju je pretplatnik Pretplaćen. Izvršilac neće poslati nedostajuća sredstva odvojenim paketom.

 

7. Rok trajanja ugovora:

 

7.1. Ugovor stupa na snagu na dan naveden u tački 3.1 ove ponude, a važi do ispunjenja obaveza obe strane.

 

8. Sporovi strana:

 

8.1. Svi sporovi rešavće se putem pregovora između strana. Ukoliko se sporovi ne mogu rešiti putem pregovora, predaju se na razmatranje u nadleznom sudu grada Beograda, RS. Srbija.

 

Izvršilac


Glambox

Matićni broj: 64152378

PIB: 109409200

Adresa:  Arsenija Čarnojevića 39, 22320 Inđija

Telefon:

Poslednja izmena Sporazuma korisnika 09.24.2014